ඇපල් iOS ඉදිරියෙන්...

No comments
ඇපල් iOS ඉදිරියෙන්...

ලෝකයේ පවතින කිසි ම මෙහෙයුම් පද්ධතියක් 100% ක් ආරක්ෂිත නැහැ.නමුදු ඇපල් iPhone,iPad,iPod,Apple TV යන උපාංග බල ගන්වන ඇපල් iOS මෙහෙයුම් පද්ධතිය අනෙක් මෙහෙයුම් පද්ධතිවලට සාපේක්ෂව ආරක්ෂාව අතින් ඉහළ මට්ටමක සිටි යි.මෙහි සම්පූර්ණ ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට නම් ඔබ භාව්ත කරන iDevice එක නිතරම යවත්කාලීන කර තිබීම වැදගත්.මොකද මෙමඟින් පවතින මෙහෙයුම් පද්ධතියේ දුර්වල තැන් (vulnerabilities) ඉවත් කිරීම,නව විශේෂාංග(features) එකතු කිරීම,දියුණු කිරීම සහ ඔබගේ iDevice එකෙහි කාර්ය ඵලය (perfomance) ද වැඩි කරනවා.


ඇපල් iOS මෙහෙයුම් පද්ධතිය නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ ආරක්ෂිත ස්ථර වලිනි.එම නිසා ඒ තුළ වෙනත් විනාශකාරී වැඩසටහන් ධාවනය වීම සඳහා ඇපල් iOS තුළ අවකාශයක් නැහැ.මේ අනුව ඔබගේ iDevice එකට විනාශනාරී වැඩසටහනක් ඇතුළු විය හැක්කේ ඒ මත ස්ථාපනය කරන Apps මඟින් පමණි.ඇපල් සමාගම Apps Store එකට නව App එකක් මුදා හැරීමට පෙර එය හොඳින් අත්හදා බලා ඉන් අනතුරුව එයට වලංගුභාවය ලබා දේ.මෙහිදී එහි යම් විනාශකාරී කේතයන් ඇත්දැයි යන්න ද පරීක්ෂා කර බලයි.මෙම නිසා අපගේ iDevice එක ආරක්ෂාව අතින් අනෙක් මෙහෙයුම් පද්ධතිවලට සාපේක්ෂව ඉදිරියෙන් සිටි යි.ඇපල් සමාගම මඟින් නිකුත් කළ මෙහි සම්පූර්ණ විස්තරය කියවීමට මෙතනින් යන්න.

නමුදු ඔබ ඔබේ iDevice එක Jailbreak කර ඇත්නම් එමගින් ඔබේ iDevice එකේ ආරක්ෂාවට යම් බලපෑමක් සිදු විය හැකිය.කෙසේ වුව ද iOS හි මීළඟ සංස්කරණය වන iOS 6.1 Jailbreak කිරීමට බොහෝ සෙයින් අපහසු වනු ඇතැයි "i0n1c" නම් හැකර් කෙනෙකු සඳහන් කර තිබෙනවා.එය මෙසේ ය.

"There must have been some change of guard at Apple iOS 6.1 adds again tougher protections although public JB community hasn't brocken iOS 6 yet."
No comments :

Post a Comment

මෙම ලිපිය පිළිබඳව ඔබට හිතෙන දේ මෙහි Comment කරන්න.යාළුවන්ටත් දැනගන්න Share කරන්න.