ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඇප්ස් මැක් එකේ?

No comments
ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඇප්ස් මැක් එකේ?

අපි වින්ඩෝස් මත පමණක් ධාවනය වන මෘදුකාංග Wine වැනි මෘදුකාංග මඟින් ලිනක්ස් වල ධාවනය කරන ලෙස Google Play Store එකෙහි ඇති සියලු ම ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඇප්ස් Mac OS X මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ධාවනය කිරීමට හැකි මෘදුකාංගයක් නිපදවා තිබෙනවා.එය නමින් "BlueStacks" ය.


මෙය මුල දී ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඇප්ස් 17 ක් පමණක් ධාවනය කිරීම සඳහා නිල වශයෙන් සහය දැක්වුව ද මෙහි නව Beta සංස්කරණය තුලින් Google Play Store එකෙහි ඇති සියලු ම ඇප්ස් Mac OS X මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ධාවනය කිරීමට හැකියාව ලබා දෙනවා.මෙම සමාගම පවසන්නේ ඉදිරියේ දී මෙය තවත් වැඩිදියුණු කරන බවය.Google Play Store එකෙහි ඇති ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඇප්ස් ස්මාරට් ෆොන් සහ ටැබ්ලට් පරිගණක ඉලක්ක කර නිපදවා ඇති නිසා මෙය ප්‍රායෝගිකව යම් දුරකට අසාර්ථක වුව ද Instagram,Flipboard වැනි ඇප්ස්  Desktop පරිසරයකට වුව ද ගැලපෙන නිසා මෙය යම් නවමු අත්දැකීමක් ගෙන දෙනවා නොඅනුමාන ය.

No comments :

Post a Comment

මෙම ලිපිය පිළිබඳව ඔබට හිතෙන දේ මෙහි Comment කරන්න.යාළුවන්ටත් දැනගන්න Share කරන්න.