මීළඟ අයිෆොනය මොන වගේ ද?

No comments
මීළඟ අයිෆොනය මොන වගේ ද?
ඇපල් සමාගමෙන් සැම වර්ෂයකම අලුත් අයිෆෝනයක් වෙළඳපොළට නිකුත් කරනවා.ඉතිං මේ වසරෙදි ආරංචිවල හැටියට ලබන මාස දෙක තුන ඇතුළත නව අයිෆෝනයක් වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමට නියමිත යි.

No comments :

Post a Comment

මෙම ලිපිය පිළිබඳව ඔබට හිතෙන දේ මෙහි Comment කරන්න.යාළුවන්ටත් දැනගන්න Share කරන්න.