සුබ උපන්දිනයක් මැක්...

5 comments
සුබ උපන්දිනයක් මැක්...ඇපල් සමාගම විසින් ඇපල් මැක් පරම්පරාව හඳුන්වා දී අදට වසර 30 ක් සපිරෙනවා.ඇපල් සමාගම මේ සම්බන්ධව කුඩා වීඩියෝවක් ද නිපදවා තිබෙනවා.මෙම වීඩියෝවේ  Hans Zimmer (Pirates of the Caribbean,The Dark Night වැනි ගීත වල තේමා ගීත නිර්මාතෘ ) වැනි විශේෂ චරිත ද අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා.තවද ඇපල් සමාගම මය සැමරීමට ඇපල් මූලාස්ථානයේ සාදයක් ද පවත්වා තිබෙනවා.

5 comments :

Post a Comment

මෙම ලිපිය පිළිබඳව ඔබට හිතෙන දේ මෙහි Comment කරන්න.යාළුවන්ටත් දැනගන්න Share කරන්න.

ඇපල් ලාංඡනයේ වගතුග

2 comments
ඇපල් ලාංඡනයේ වගතුග

ඕනෑම සමාගමක කැපී පෙනෙන දෙයක් වන්නේ එහි නිළ ලාංඡනය යි.ඉතින් ඇපල් සමාගමට ද ආවේණික වූ සහ සිත් ගන්නාසුලු ලාංඡනයක් පවතිනවා.ඇපල් සමාගම ආරම්භ කළ 1976 වර්ෂයේ සිට අද දක්වා ඇපල් ලාංඡන (Logos) කිහිපයක් තම නිළ ලාංඡනය ලෙස භාවිත කොට තිබෙනවා.මේ ඒ පිළිබඳව සංශිප්ත සටහනකි.

2 comments :

Post a Comment

මෙම ලිපිය පිළිබඳව ඔබට හිතෙන දේ මෙහි Comment කරන්න.යාළුවන්ටත් දැනගන්න Share කරන්න.